Prague Homebrewing Competition 2019

Prague Homebrewing Competition 2019

Základní údaje


Soutěž domácích sládků Prague Homebrewing Competition proběhne v 12. října 2019 v pražském Vinohradském pivovaru..

Vyhlášeny jsou následující kategorie dle 2015 BJCP Style Guidelines:


1) Český prémiový světlý ležák (kategorie 3B)
2) American Pale Ale (kategorie 18B)
3) Witbier (kategorie 24A)
4) Berliner Weisse (kategorie 23A)
5) All Brett IPA (kategorie 28A)
6) Baltský Porter (kategorie 9C)

Pravidla soutěže


1) Datum a místo konání

Soutěž se koná 12. října 2019 v pražském Vinohradském pivovaru na adrese Korunní 106, Praha 3.


2) Organizace

Soutěž organizuje česká skupina hodnotitelů BJCP a je organizována podle pravidel a kritérií BJCP.


3) Soutěžní kategorie

V tomto ročníku je soutěž vyhlášena v následujících kategoriích:

Přihlášené vzorky budou hodnoceny podle BJCP Style Guidelines. České překlady mají pouze informativní charakter. Jakékoliv nejasnosti budou posuzovány na základě anglického originálu.


4) Přihlašování a doručování vzorků

Vzorky musí být zaregistrovány předem online (skrze registrační formulář)

Vzorky, které nebyly předem zaregistrovány do půlnoci 11. října 2019 (resp. dříve při dosažení kapacity 200 přihlášených vzorků), nebudou v den soutěže převzaty k zařazení do soutěže.

Každý soutěžící odpovídá za vlastní registraci a správné zařazení soutěžních vzorků do odpovídající kategorie.

Vzorky mohou být doručeny osobně v den soutěže, nebo mohou být zaslány poštou (balík do ruky) na adresu:

Arnaud Effantin – CDO Prague
Plzeňská 54
252 19 Chrášťany
Czech Republic


5) Velikost a označování vzorků

Požadované množství vzorků je nejméně 1,5 litru. Minimální počet lahví je 3 ks na každý vzorek (v připadě 0,33 litru, 5 ks). Možné varianty počtu/objemu jsou tedy následující:

  • 5x 0,33 litru
  • 3x 0.5 litru
  • 3x 0.75 litru
  • 3x 1 litr

Lahve menší než 0,5l akceptujeme, preferujeme však 0,5l a větší kvůli možnému sedimentu, který v požadovaném objemu může ovlivnit nalitý vzorek a mít negativní dopad na hodnocení, nebo způsobit rozdíly v hodnocení mezi jednotlivými hodnotiteli.

Lahve větší než 1 litr nebudou z tohoto důvodu přijaty.

Lahve by neměly mít jakékoliv etikety nebo rozpoznatelné znaky.

Lahvím s vylisovanými znaky je lepší se vyhnout, ale nebudou odmítnuty.

Lahve se účastníkům nevrací a organizátoři s nimi naloží podle vlastního uvážení.


6) Poplatky a jejich hrazení

Soutěžní poplatek je 125 Kč (5 EUR) za přihlášený vzorek. V den soutěže budou přijímány pouze platby v Kč v hotovosti.


7) Počet přihlášených vzorků

Každý soutěžící může přihlásit až 6 vzorků – nejvýše 1 v každé kategorii.

Celkový počet vzorků přijatých k hodnocení ve všech kategoriích je 200. Organizátor může rozhodnout o zvýšení této hranice.


8) Způsobilost

Soutěž je otevřena všem starším 18 let.

Organizátoři a hodnotitelé se mohou účastnit, pokud nemají přístup k údajům o dalších soutěžících. Jsou přijata zvláštní opatření k zajištění férového a anonymního hodnocení (například zdvojené číslování vzorků na příjmu za účelem zakrytí původního registračního čísla).

Účast profesionálních sládků v soutěži není vyloučena, pokud dané vzorky byly vyrobeny na domovarnickém zařízení a nikoliv v profesionálním nebo pilotním pivovaru.


9) Časový průběh soutěžního dne

Předpokládaný časový průběh:

10:30 – 12:30 : Přejímka předem zaregistrovaných vzorků.
13:00 – 19:30 : Hodnocení vzorků, nejlepší vzorek kategorie, nejlepší vzorek soutěže.
20:00 : Představení sponzorů, vyhlášení vítězů, předávání cen.

Prostory, kde bude probíhat hodnocení soutěžních vzorků, budou v průběhu hodnocení vyhrazeny pouze pro hodnotitele, obsluhu a organizátory. Vyhlášení výsledků a předávání cen bude otevřené veřejnosti.

V dalších prostorách Vinohradského pivovaru bude možné sdílet a ochutnávat vlastní donesené vzorky. Pro účastníky budou na místě zarezervované za tímto účelem stoly, nicméně prosíme podpořte našeho velkorysého hostitele ochutnáním jeho skvělé kuchyně a místních piv. Rezervace nejsou určeny ke konzumaci vlastního jídla.


10) Hodnocení vzorků

Hodnocení je slepé a hodnotitelé nedostávají informace o autorství hodnoceného vzorku.

Všichni hodnotitelé jsou uznáni buď BJCP nebo Cicerone, nebo mají významnou zkušenost/průpravu (např. profesionální sládci, vlastníci/obsluha ve výčepech zaměřených na řemeslné pivo.)

Hodnotitelé budou seskupeni u hodnotících stolů, z nichž u každého budou 3-4 hodnotitelé. Každému stolu předsedá hlavní hodnotitel, který je zodpovědný za zaznamenání bodového pořadí vzorků a celkového pořadí pro danou kategorii za daný stůl. Určení sledu vzorků určují hodnotitelé daného stolu pokud možno konsensuálně. Od každého stolu je typicky z prvotního hodnocení vyslán jeden nebo více vzorků do soutěže o nejlepší vzorek dané kategorie. Je nicméně možné, že z prvotního výběru nebude u určitého stolu vybrán žádný vhodný vzorek. Vítězný vzorek druhého kola pak postupuje do klání o nejlepší vzorek celé soutěže (Best of Show). Toto celkové finále budou hodnotit nejzkušenější hodnotitelé, kteří zhodnotí každý postoupivší vzorek a konsensuálně vyberou vítězný vzorek celé soutěže.


11) Ceny

Ceny budou uděleny 1., 2. a 3. místu v každé kategorii a 1. místu Best of Show. Mohou být udělena čestná uznání. Bude určeno jasné pořadí, jednotlivá místa nebudou obsazeny více vzorky. Hodnotitelé nemusí rozdělit všechny 3 první místa. Vzorek ohodnocený méně než 30 body se nemůže umístit.

Hodnotící formuláře a v případě vítězů nepřítomných na vyhlášení i ceny budou rozeslány co nejdříve po skončení soutěže. Objemné nebo těžké ceny nemusí být nicméně po uvážení zaslány.

Změna pravidel vyhrazena. Organizátoři si vyhrazují pravomoc vyřadit z vážných důvodů přihlášený vzorek na základě pečlivého uvážení, bez nároku na vrácení soutěžního poplatku. Otázky a spory budou řešeny koordinátory soutěže, jejichž rozhodnutí má konečnou platnost.

Registrační formulář


Přistup k registračnímu formuláři kliknutím zde

Partneři